onsdag 19. mars 2014

Reisebrev "World War II Heritage"-studietur til Nederland 26. februar til 2. mars 2014

Vi har varit på studietur til Nederland for att lära mer om prosjektet "World War II Heritage", som är ett gränseöverskridande EU-prosjekt mellan 10 olika institutioner. Vi reste tillsammans med två andra prosjekt  från Norge som arbetar med «verdiskaping med utgangspunkt i krigsminner og krigshistorie». De som var med var Vest-Agder fylkeskommunes verdiskapingsprosjekt "Festung Lista" och Troms fylkeskommunes verdiskapingsprosjekt "Krigsminnelandskap Troms 1940-1995".


World War 2 Heritage-projektet har fokus på insamling, dokumentation och förmedling av krigsminnen och  krigshistoria som har med andra världskriget att göra.  De samlar in intervjuer med tidsvittnen och registerar krigsminnen.  De förmedlar detta genom att bland annat ta fram informationshäften till turister. De tar fram undervisningsmaterial att använda pedagogiskt i skolor. Webbsidor blir också en viktig informationskanal. Projektet utvecklar mobila appar och audioguider.
Programmet:
27 feb: Park Toorenvliedt i Middelburg og «Memorial site Vlissingen»

Besøk på Park Toorenvliedt i  Middelburg. Vi fick presenterat om att det fanns elva bunkrar och hus i parkområdet. Det var  tyska armén som 1942 hade där sitt huvudkontor för «Atlantikwall Walcheren- Førsvarslinjen Vlissingen». Efter kriget blev området ordnat till en park. Bunkrarna hade varit gömda bakom träd och sand.


 

Från 1950 talet så är blev kommunen Middelburg ägare till parken. Kommunen har satsat på ombyggnation och man vill att området ska bli barnvänligt och en plats där man kan lära sig  pedagogiskt om livet under andra världskriget och om krigets historia och om bunkers mm. De återställer en av bunkrarna som den en gång var till att bli en kommunkationsbunker. De andra bunkrarna kommer att berätta andra historier. De har satt upp skyltar med historiska bilder, skisser över bunkers och informationstext. I närområdet finns det över 100 bevarade bunkers. 

Vi besökte Vlissingen, vi var och såg «Memorial site Vlissingen» Walscherenön. Vi var i en bunkers Oranjedijk nära en vindmølle. På den platsen hade det varit ett kommandoangrepp och hårda strider 1944. Vid kustlinjen var det många kustbatterier och infanterier. Platsen hade en strategisk position i området eftersom den låg nära kanalen och hamnen i Antwerpen. 
 
 
  
 

Vi besøkte en memorial site där det fanns en staty med skotsk soldat. Statyn visar på att de skotska trupperna inlandsteg området. De statyen skall flyttas till området med bunkern och vindmøllan før att bli ett memorialområde. På området kommer man att lyfta fram medborgarna, befriarna och ockupanten.
 
28 feb; Reste vi till Belgien, Oostende. Vi var till Ravensijde, som är ett «Atlantic wall museumsområde» med 60 bunkers, observationsposter och artellerier.  I området finns det enda bevarade kustartelleri från första världskriget. Detta område rustades upp till originalskick och man har inrett med møbler och gjenstander.
 
 
 


Atlantic wall var en försvarslinje som går ända från norra Norge längs hela kusten ner till spanska gränsen. Försvarslinjen skulle hindra invasion längs kustlinjen. Många tusen bunkers och hinder blev byggda tiden 1942-1945. Vi var också och besökte ett museum "Polderhuis Westkapell".
 
1 mars: Besök på Anne Franks museum, Amsterdam. Anne Frank f. 12 juni 1929 var en judisk jente som bodde i huset tillsammans med sin familj. Åren 1942-1944 så gömde  sig familjen i huset undan tyskarna. I gömstället skrev Anne Frank dagbok. 1944 var det någon som angav familjen så de blev tagna till koncentrationlägret i Bergen-Belsen. Hon skrev i sin dagbok den 11 april 1944 “One day this terrible war will be over. The time will come when we´ll be people again and not just Jews”/ En dag kommer detta fruktansvärda krig att vara över. Det kommer en tid när vi blir människor igen och inte bara judar "

 
Anne Franks museum är ett unikt museum för de moderna museet är byggd runt om det huset som Anne Franks familj bodde i. Du går som en løype runt huset där får du se originalgjenstander, dagböcker och brev,fotografier,digitala fortellingar med tidsvittnen och originalfilmer. På textskyltar och vid filmvisning kunde du välja mellan olika språk.
 
World war II prosjektet hade  liknande aktiviteter och mål som  "Krigsminner i Nord-Salten". Genom studieturen har vi sett att i vårt projekt och vårt område har vi fantastiska krigsminnen som vi kan lyfta fram och se i ett större perspektiv. Vi har genom denna studietur sett hur man kan levandegöra krigsminnen genom att bygga upp kulturminneløypa, utstillingar, skyltar med texter var på flera språk. Vi såg hur man kunde använda audioguider och hur man kan göra mobila appar. Det var också viktigt att man kunde arbeta interaktivt. Guiderna som visade dessa kulturminnen kunde både vara ansatta vid museet och de kunde vara frivilliga från vänföreningar.

Alle foto: Árran lulesamisk senter, Lis-Mari Hjortfors/Oddmund AndersenIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar