onsdag 20. november 2013

Restaurering av tysk vaktbu på Hellemofjellet

I 2014 skal vi restaurere en tysk vaktbu på Hellemofjellet. Den ligger mellom Kanonen og Steinbrua, ikke så langt fra leden, og vil være en viktig del av kulturminneløypa. Den tyske vaktstyrken etablerte seg i Hellemobotn i 1943, og vaktbua er en av flere vi finner i området. Den ligger på en liten hylle, med svært god oversikt over området. Samtidig ligger den inntil en bergvegg, slik at den er vanskelig å se på avstand.

Det ser ut til at vi vil gjennomføre restaureringen som et kurs, ledet av Haakon Aase, som er håndverker med tørrmuring som spesialfelt. Planen er at restaureringen skal gjennomføres tidlig i august. Vi kommer tilbake med mer informasjon om kurset til våren. Det vil bli et interessant og lærerikt prosjekt!


 Utsikt ned mot Kanonen / Hellemobotn, tatt fra vaktbua.

 


onsdag 13. november 2013

Måskåsjgammen - et samisk kulturminne med en viktig plass i historien om flyktningetrafikken

I skrivende stund jobber vi med kulturminneløypa som skal strekke seg fra Hellemobotn til svenskegrensa, langs den eksisterende vandringsleden. Som tidligere nevnt så skal vi tilrettelegge krigsminnene i dette området, slik at de blir en del av leden mot Sverige.Vårt hovedfokus er på norsk side, men også på andre siden av grensa finnes kulturminner med stort formidlingspotensial.

Like ved grensa, ca 6 km inn i Sverige, ligger Måskåsjgammen (på svensk kalt Rautokåtan). Gammen er en del av et samisk kulturlandskap. Den ble satt opp av reinsamene fra Sirkas sameby i 1942, og er senere også brukt som jaktgamme for den samiske befolkningen i Hellemofjorden. Gammen kom til å bli svært viktig for flyktningetrafikken i området, ettersom de fleste flyktningene ble loset hit. Det finnes mange fortellinger der Måskåsjgammen har en sentral plass.

 


Gammen er et viktig kulturminne med stor verneverdi. Dessverre er den i dårlig forfatning, og restaurering er nødvendig om den ikke skal gå tapt. Vi håper å få til et samarbeid med aktørne på svensk side, slik at gammen kan bevares for ettertiden.

Kilder:  
Intervju Mikal Urheim 2013

Foto:
Oddmund Andersen, Árran lulesamisk senter