torsdag 22. mai 2014

Vellykket historiekveld i Kjøpsvik 15. mai

 
I forrige uke deltok vi på historiekveld i Kjøpsvik, som Tysfjord historielag arrangerte. Det ble en svært vellykket kveld, med fullt hus! Det er veldig artig at krigshistorien trekker så mange folk, det er tydeligvis et tema som engasjerer.

Sverre Nordås deltok med et innlegg om krigshistorien på Drag, en kunnskapsrik mann med mange historier å fortelle, og en koffert full av bilder og annet materiale fra krigens dager. Vi føler oss heldige som får anledning til å lære av lokale kunnskapsbærere. Selv hadde vi et innlegg om prosjektet vårt, og viste en film om de krigsminnene vi har registrert i Tysfjord. Denne vil snart være å finne på Digitalt fortalt, i en noe redigert form (søk på "Tysfjord", så finner dere den). Andre som hadde ordet:

Bildetekst: Leder i lokalhistorielaget, Ulf Smines, ønsket de mange fremmøtte velkommen!

Bildetekst: Leif Storjord fra Kjøpsvik fortalte om egne opplevelser fra krigens dager. Håper vi får anledning til å høre mer en dag, å høre tidsvitner fortelle om sine opplevelser fra krigen er ikke noe man får oppleve hver dag!
 
Bildetekst: Ernst Skogvold fra Kjøpsvik fortalte også om egne opplevelser, blant annet fra arbeidet som fulgte etter frigjøringen. Her med et bilde fra en av fangeleirene på Drag.
 
Bildetekst: Arne Håkon Thomassen fortalte om boka som han har skrevet sammen med Geir Brenden: "Hitlers norske skijegere...". Thomassen er for øvrig involvert i krigsminneprosjektet vårt, som medlem av referansegruppa gjennom sin stilling i Sametinget.
 
Bildetekst: Mange interesserte tilhørere. Vi håper at historielaget tar initiativet til flere slike kvelder, vi trenger å lære mer, og særlig det å høre tidsvitner fortelle er gull verdt!
 
 
 

tirsdag 20. mai 2014

Kampanjen "Krigshistoriens sorte hull" og en film om grenselosene i Tysfjord

Vi samarbeider med Kulturrådet i en kampanje som heter "Krigshistoriens sorte hull". Målet er å fortelle de ukjente krigshistoriene, og spesielt det samiske bidraget skal frem i lyset, både innsatsen til losene og nettverket rundt. I den anledning har vi lagd en fortelling om grenselosene på Digitalt fortalt.

 
Bildetekst: Petra og Nils Knutsen gjorde begge en stor innsats under andre verdenskrig, og det er slike fortellinger vi ønsker å løfte frem i lyset, når vi nå skal fylle krigshistoriens sorte hull (Utklipp fra Årbok for Tysfjord 1998, Tysfjord historielag).

I dagens "Kulturhuset" på NRK P2 var det et innslag om kampanjen, og et intervju med Kristin Bolgård fra Kulturrådet, der blant annet vår innsats er trukket frem. Vi anbefaler å høre innslaget her. En veldig spennende kampanje som vi håper vil føre til at det kommer mange nye fortellinger fra krigen i vårt område, og spesielt grenselostrafikken.

torsdag 15. mai 2014

«Hello Mum, can you hear me? I am here in Narvik.»

I forbindelse med kampanjen "Krigshistoriens sorte hull" som Kulturrådet kjører, så skriver de følgende på sin hjemmeside:
 
"1,3 millioner norske historier og objekter finnes i kulturportalen Europeana.eu. Med kampanjen «Krigshistoriens sorte hull» inviterer Kulturrådet flere til å bidra til Europas felles kulturarv.
«Hello mum, can you hear me? I am here in Narvik. Everything is going very nicely, I'm pretty busy and I don't get much sleep but it is nice interesting work».

Den britiske løytnant Job hilser hjem til Storbritannia mot slutten av et radiointervju på litt over tre minutter med NRKs regionkontor i Tromsø. Det var i juni 1940, kun få måneder etter at tyske soldater hadde invadert Norge. Løytnant Job snakker med en aura av jovialitet om sin innsats etter gjenerobringen av Narvik - helt uvitende om det faktum at krigen bare så vidt hadde begynt.Hør intervjuet på Europeana.eu.

Som en del av kampanjen til Kulturrådet så skal Árran ha kurs i digitale fortellinger 3. juni. Les mer om kampanjen og kurset på Kulturrådets hjemmeside (program og ytterligere informasjon om kurset er under utarbeidelse, og kommer snart).

 

tirsdag 13. mai 2014

Befaring på Korsnes og Tysnes / Sørøya

Vi har vært på befaring på Korsnes og Tysnes / Sørøya for å registrere flere krigsminner (les om forrige tur her.). Registreringene ble mange, og vi er stadig overveldet over mengden krigsminner i området.Vi velger denne gangen å vise noen av bildene fra Tysnes/Sørøya. Thomas Lillevoll skriver følgende om Tysnes/Sørøya på sin hjemmeside:

"HKB (Heeres küsten batterie) 61/973 Tysnes var stridsklar i juli 1941 på Sørøya. Batteriet var oppsatt med 4 stk. 10,5cm K331 franske kanoner med en rekkevidde på 12000 meter... På batteriplassen finner man i dag blant annet rester etter flere brakker, kanonstillinger med dreieplate på sin plass, luftvernstillinger, lyskasterstilling nede ved sjøen, RS58 Ringstand, MG-stillinger, kommandoplass, flere mindre bunkere og ammunisjonslagre." (www.thomaslillevoll.net).

På grunn av tilgjengeligheten har krigsminnene på Sørøya i stor grad fått ligge uforstyrret siden krigen. Når man først kommer seg over så får man vandre i et ganske uforstyrret krigsminnelandskap. Å vandre i dette landskapet er spesielt, og historien kjennes nær.

Bildetekst: Sørøya sett fra Tysnes. For å komme over må det være lavvann, så turen må planlegges! Vi måtte vente en liten time før kysten var klar.
 
Bildetekst: Tyskerne hadde bro mellom Tysnes og Sørøya, og sporene sees enda i dag.
 
Bildetekst: Engasjert prosjektmedarbeider Lis-Mari Hjortfors inspiserer en brakketuft.
 
 
Bildetekst: Et litt spesielt krigsminne, trenger kanskje ingen forklaring da bildet taler for seg.
 
 
Bildetekst: Også denne gangen var vi så heldige å få med oss lokale guider: Kjell Hveding (til venstre) og Tormod Bredesen (til høyre).
 
Bildetekst: Kanonstilling
 

 
 
.
 


torsdag 8. mai 2014

Tysfjord 8. mai 1945

Feiringen startet allerede på kvelden 7. mai, gjennom radio hadde man hørt at den tyske kapitulasjonen var nær. Frigjøringsdagen 8. mai ble markert på ulikt vis i Tysfjord. I Kjøpsvik med folketog og glede. I Grunnfjordbotn ble frigjøringen markert på en litt spesiell måte. Under krigen holdt tyske vaktposter til på Eidryggen mellom Mannfjord og Grunnfjord. Jarle Wilhelmsen fra Grunnfjord har fortalt følgende om denne dagen:

"Vi var flere som dro innover til Grunnfjordbotn denne dagen... Vi gikk til tyskerne som bodde der og skar ned nazibilder og annet som de hadde på veggene. Tyskerne bare så på, men gjorde ingenting" (Årbok for Tysfjord 1990:60).

Dagen var imidlertid ikke like lystig for familien fra Leirelv i Hellemofjorden. Sønnen på 8 år omkom på tragisk vis da han fant en håndgranat utenfor huset, lagt igjen av tyske soldater. Han ble gravlagt i Kjøpsvik på selveste frigjøringsdagen. For de fleste var dette en gledens dag, folk var lykkelige over at krigen var over. For familien fra Leirelv var dagen preget av dyp sorg. Dette viser oss at friheten for noen var kostbar, og det må vi minnes på en dag som denne.

Foto: Hellemofjorden sett fra Leirelv, utgangspunktet for en tragisk hendelse i siste del av krigen (Foto: Norsk folkemuseum, www.norskfolkemuseum.no, fotograf: Asbjørn Nesheim)
Litteratur/kilder:

Evjen, Bjørg. 1998. Et sammensatt fellesskap. Tysfjord kommune 1869-1950. Tysfjord kommune
Årbok for Tysfjord 1990
Intervju

onsdag 7. mai 2014

Vil du være med på å fylle krigshistoriens sorte hull?

Árran lulesamisk senter inviterer til en spennende workshop for å lage digitale fortellinger 3. juni 2014. Workshopen er åpen for alle og holdes av Kulturrådet. Den er en del av en kampanje som heter "Krigshistoriens sorte hull". Målet med kampanjen er å få frem de ufortalte historiene og inspirere til å formidle fortellinger fra krigen, ved hjelp av kildemateriale fra Europeana. 


Europeana er EUs store satsing på tilgjengeliggjøring av kunst- og kultursamlinger fra alle EU-land og fra Norge. Publikum kan gjennom denne kanalen i dag utforske digitale objekter som fotografier av kunstverk og malerier, digitale versjoner av skisser, tegninger, brev, dagbøker, dokumenter og annet arkivmateriale, samt lydopptak og videoer med mer. 
 
I tillegg til å få kunnskap om de mulighetene som finnes i Europeana, så vil man lære seg verktøyet for å lage gode digitale fortellinger. Fortellingene som vi produserer skal publiseres på Digitalt fortalt, og vil også bli tilgjengelige i Europeana.
 
Vi har ikke ferdig program utarbeidet enda, dette legges ut på bloggen straks det er klart. Foreløpig skisse til innhold:

 • Om digitale fortellinger
 • Hvordan fortelle og utvikle en god historie
 • Bilde- og kildesøk på nett / Europeana
 • Bearbeiding, ferdigstilling og innlesing av egen tekst
 • Gjennomgang av verktøy - MovieMaker og Digitalt fortalt
 • Innlegging av fortelling på Digitalt fortalt
 • Premierefest med visning av fortellingene i auditoriet

 • Bildetekst: Kulturrådet ved Kristin Bolgård gjennomførte i midten av februar en svært inspirerende og vellykket workshop i digitale fortellinger på Árran, nå får vi en ny mulighet 3. juni!

  Praktisk info:

  Tid:   3. juni ca kl 0900 -1700
             
  Sted:   Árran lulesamisk senter, loftet

  Send e-post til lindavdspa@gmail.com / linda.spa@arran.com eller ring / sms 41322748 dersom du ønsker å delta, så får du mer informasjon om opplegget og program for workshopen tilsendt pr e-post.  

  Workshopen er gratis, men reise og eventuelt opphold må dekkes av den enkelte. Alle må ha med egen laptop, minnepinne og eventuelt kamera. Ta kontakt med oss i god tid før workshopen dersom du har behov for å låne utstyr eller trenger teknisk bistand (laste ned programvare).

  tirsdag 6. mai 2014

  Tysfjord lokalhistorielag - Program for historiekveld i Kjøpsvik 15. mai


  HISTORIEKVELD/FORTELLERKVELD:
  TYSFJORD UNDER KRIGEN 1940-45
  NORCEMS KLUBBHUS, KJØPSVIK
  TORSDAG 15.MAI 2014, KL. 18.00
  ·      ARNE HÅKON THOMASSEN:  Boka ”Hitlers norske skijegere” av Thomassen og Brenden
  ·      LINDA VAN DER SPA/LIS-MARI HJORTFORS, ÁRRAN: Krigsminner i Nord-Salten som verdiskapning
  ·      SVERRE NORÅS: Forholdene på Drag under krigen
  ·      ERNST SKOGVOLD OG LEIF STORJORD: Om forholdene i Kjøpsvik, samt om egne opplevelser, under krigen
  SALG AV KAFFE, BRUS M.V.
  FRI ADGANG.
  ALLE ER VELKOMMEN TIL Å DELTA MED SPØRSMÅL OG SYNSPUNKTER
   
  Arrangør: Tysfjord lokalhistorielag
   

  mandag 5. mai 2014

  Spennende krigshistoriekveld i Kjøpsvik 15. mai!

  Tysfjord lokalhistorielag inviterer til en spennende historiekveld i Kjøpsvik 15. mai kl 18, der temaet er krigshistorie og krigsminner i Tysfjord.

  Vi skal fortelle om prosjektet vårt under tittelen "Krigsminner i Nord-Salten som verdiskaping". Vi vil fortelle om og vise bilder av krigsminnelandskapet i Tysfjord, og vil ha fokus på krigsminner som verdiskaping og hvordan de kan være en positiv ressurs for oss. Det blir også andre spennende innlegg! Vi vil legge ut program på bloggen straks det er klart.

  Bildetekst: Spor etter tysk tilstedeværelse i form av en rekke krigsminner finnes i dette mektige landskapet i indre deler av Tysfjord. I slikt terreng klarte om lag 3000 flykninger å rømme over til Sverige fra Tysfjord under andre verdenskrig, mye takket være grenselosenes innsats! Nå blir grenselosinga i Tysfjord tema i en spennende kulturminneløype som har sitt utgangspunkt i Hellemobotn. Dette og mere til vil vi fortelle om på historiekvelden.

  fredag 2. mai 2014

  Artikkel på forsida til NRK Nordland i dag - "Samenes bidrag under krigen ble fortiet"

  Fin artikkel på forsida til NRK Nordland i dag, "Samenes bidrag under krigen ble fortiet", les den her! I forbindelse med verdiskapingsprosjektet "Krigsminner i Nord-Salten..." har vi samarbeid med Kulturrådet for å få frem de ukjente historiene fra krigen i vårt område, spesielt knyttet til grenselosenes innsats. Dette vil blant annet skje på et kurs i Digitale fortellinger som Kulturrådet arrangerer på Árran 3. juni, mer informasjon kommer på vår hjemmeside snart.
   
  "Storlosen" Peder Knutsen (t.v.) sammen med flyktninger på vei til Sverige. Knutsen kal ha lost mellom 300 og 400 flyktninger. Bildet tilhører Hamarøy krigsminnemuseum og er tatt i 26. august 1944 mellom Hellemobotn og svenskegrensa.