Om prosjektet

Krigsminner som ledd i verdiskaping på kulturminneområdet
 
Prosjektet "Krigsminner i Nord-Salten som ledd i verdiskaping på kulturminneområdet" startet opp sommeren 2013 og avsluttes i 2015. Det drives av Árran lulesamisk senter og er finansiert av Riksantikvaren, Nordland fylkeskommune og Sametinget.
 
Linda van der Spa (undertegnede) ble ansatt som prosjektleder i september 2013, og det er etablert en referansegruppe bestående av representanter fra Árran, Sametinget, Nordland fylkeskommune og Hellemobotn grunneierlag som skal bistå i prosjektperioden.

Gjennom prosjektet vil vi fokusere på landskapets kulturverdi som grunnlag for verdiskaping. Målet er å bruke kulturminner fra 2. verdenskrig til verdiskaping, først og fremst krigsminner knyttet til flyktningetrafikken fra Hellemobotn til Sverige, men også krigsminner fra øvrige deler av Nord-Salten. Vi skal blant annet registrere og restaurere krigsminner, gjennomføre skjøtselstiltak og utvikle kulturminneløype. Alt skal skje i nært samarbeid med lokalmiljøet og lokale ressurspersoner.
For mer informasjon om prosjektet ta kontakt med prosjektleder Linda van der Spa på mob 41 32 27 48 eller e-post lindavdspa@gmail.com.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar