I media

Artikkel i Avisa Nordland (AN) 26.03.2013:

 Les artikkelen her.

Artikkel i Lokalavisa NordSalten fredag 13. desember 2013:
Artikkel om grenselosprosjektet i Lokalavisa NordSalten 27.02.2008: "Skal dokumentere grenselosenes innsats". Artikkelen kan du lese her.

Artikkel på hjemmesidene til Kulturrådet 03.02.2014: "Vil fylle krigshistoriens sorte hull".


Bildetekst: Den kjente grenselosen Peder Knutsen (t.v) sammen med en gjeng som ... flykter til Sverige. Bildet tilhører Hamarøy krigsminnemuseum og er tatt i 26. august 1944 mellom Hellemobotn og svenskegrensa. 

Artikkelen kan du lese her.

Artikkel i Ságat 20.02.2014: "Ønsker å fylle krigshistoriens sorte hull - Kurs i digitale fortellinger":


Artikkel i Lokalavisa NordSalten 21.02.2014:

 
Artikkel i Lokalavisa NordSalten 04.04.2014:
 

 
 
Artikkel NRK Nordland 02.05.2014 "Samenes bidrag under krigen ble fortiet", les den her. Bakgrunnen for artikkelen er at vi i forbindelse med verdiskapingsprosjektet har samarbeid med Kulturrådet for å få frem de ukjente historiene fra krigen i vårt område, spesielt knyttet til grenselosenes innsats. Dette vil blant annet skje på et kurs i Digitale fortellinger som Kulturrådet arrangerer på Árran 3. juni.
 
Bildetekst: Den kjente grenselosen Peder Knutsen (t.v.) sammen med en gjeng som ... flykter til Sverige. Knutsen kal ha lost mellom 300 og 400 flyktninger i sikkerhet. Bildet tilhører Hamarøy krigsminnemuseum og er tatt i 26. august 1944 mellom Hellemobotn og svenskegrensa.
 
Artikkel i Lokalavisa NordSalten fredag 9. mai 2014, om vår deltagelse på historiekveld i Kjøpsvik:
 
 

Artikkel i Lokalavisa NordSalten 23. mai 2014 om historieseminaret i Kjøpsvik, der vi deltok med informasjon om vårt prosjekt og de krigsminnene vi har registrert i Tysfjord:
 
 
 
 
Artikkel om workshop i digitale fortellinger og kampanjen "Krigshistoriens sorte hull" i Fremover tirsdag 3. juni 2014:
 
 
Artikkel i Lokalavisa NordSalten fredag 6. juni 2014 om workshop i digitale fortellinger og kampanjen "Krigshistoriens sorte hull":
 

 

 
I tillegg til dette så har Kulturrådet vært på P2 et par ganger og fortalt om kampanjen "Krigshistoriens sorte hull", som vi har vært så heldige å få ta del i sammen med Nord-Troms Museum. Kulturrådet har også lagd flere artikler på egne nettsider om kampanjen, blant annet er flere av fortellingene produsert på Árran trukket frem i en artikkel, den kan leses her. Å komme i media er ikke et mål i seg selv, men det viser at det vi jobber med er av interesse for allmennheten. Og det er nettopp det vi ønsker med verdiskapingsprosjektet, å vise at krigsminner og krigshistorie er av stor verdi for oss, og at vi gjennom å registrere krigsminner og lage digitale fortellinger tar vare og aktiviserer en viktig del av vår kulturarv!
 
 

 
 
 
 
 
 Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar