Grenselosprosjektet

Et forsknings- og dokumentasjonprosjekt om grenselostrafikken under andre verdenskrig

Árran har nylig gjennomført et forsknings- og dokumentasjonsprosjekt rettet mot grenselostrafikken under andre verdenskrig. I prosjektet ble det foretatt en historiefaglig dokumentasjon av grenselostrafikken, med spesiell vekt på Tysfjord. Prosjektet gikk over 3 år, og har skaffet til veie et omfattende materiale om grenselosene gjennom intervjuer og arkivstudier. Det ble ikke gjennomført krigsminneregisteringer som en del av prosjektet, slik kan man se på "Krigsminner i Nord-Salten..." som en videreføring av grenselosprosjektet.

Bildetekst: De samiske losene hadde en unik kunnskap om naturforholdene i området, noe som gjorde at mange fikk oppleve friheten på svensk side. 

Tyskerne anså naturforholdene, topografien og avstandene i området som så ekstrem at de i starten nærmest utelukket trafikk over grensen. Likevel ble anslagsvis 3000 flykninger loset fra Tysfjord til Sverige gjennom flere fluktruter under andre verdenskrig, i stor grad loset av samer med inngående kjennskap til fjellområdene. Fra Tysfjord gikk det fluktruter til Sverige fra alle innfjordene; Sørfjorden, Mannfjorden, Grunnfjorden og Hellemofjorden. Fluktrutene via Tysfjord var svært krevende, og både loser og flyktninger satte livet på spill. Fra Hamarøy gikk ruter fra Sagfjorden og over til Tysfjord. Særlig de samiske grenselosene opplevde manglende anerkjennelse etter krigen. Gjennom grenselosprosjektet mener vi at de samiske grenselosene har fått sin plass i norsk krigs- og etterkrigshistorie.

Grenselosprosjektet i media:

Artikkel i Lokalavisa Nord-Salten 22.12.2009, les den her.
Artikkel i Avisa Nordland (AN) 07.06.2005, les den her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar