Kulturminneløype

En viktig del av prosjektet er å utvikle en kulturminneløype som kan benyttes av ulike reiselivsaktører som satser på natur- og kulturbasert turisme. Opprinnelig var planen å utvikle en kulturminneløype langs fluktruta fra Hellemobotn til Sverige. Vi utreder nå en alternativ kulturminneløype langs den eksisterende grenseleden som strekker seg fra Sørfjorden i Tysfjord til Vestenden av Áhkájávrre i Gällivare, i første omgang på norsk side.  Grenseleden ble opprustet i 2007, inkludert god merking av ruta, nye rasteplasser, hvilehytter, fire nybygde broer, og et nytt turkart over området. Det er også gode transportmuligheter for de som ønsker å bruke området. Vi mener derfor at denne leden egner seg svært godt til vårt prosjekt, og at mulighetene for verdiskaping med utgangspunkt i krigsminner er optimale med tanke på den etablerte infrastrukturen i området. Grenseleden kan du lese mer om her.

Bildetekst: Tysk vaktbu på Sørfjordfjellet, ligger i nærheten av grenseleden og egner seg godt til formidling.
 
De mest brukte flyktningerutene gikk fra Hellemofjorden og Grunnfjorden, men også leden fra Sørfjorden ble benyttet som fluktrute. Fra Sørfjorden gikk man via Dappajávrre og over til Ritsem eller Vájsaluokta. Det var en lang og tung rute, siden man måtte gå flere mil før man nådde grensen til Sverige. Den var også utrygg, siden det var tyske vaktposter stasjonert i området. Det finnes flere krigsminner som kan belyse hendelsene under andre verdenskrig og grenselosvirksomheten. Gjennom å gå i dette landskapet, ved å se den strategiske plasseringen av de tyske leirene, så får man oppleve historien på en unik måte. Vi får økt respekt for de grenselosene som satte livet på spill for å føre andre inn i friheten.
I våre digitale fortellinger om grenselosene i Tysfjord og krigsminner i området kan du lære mer, se dem her og her. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar