tirsdag 3. juni 2014

Vel gjennomført workshop i digitale fortellinger på Árran - "Krigshistoriens sorte hull"

I dag har vi gjennomført  en spennende workshop  på Árran. Den er en del av prosjektet «Krigsminner i Nord-Salten som ledd i verdiskaping på kulturminneområdet», og kjøres som et samarbeid med Kulturrådet og kampanjen "Krigshistoriens sorte hull".

Bildetekst: Kristin Bolgård fra Kulturrådet forteller om hvordan man bygger opp en god fortelling.

Under workshopen fikk vi lære mer om www.europeana.eu, som er en kulturportal der det blant annet finnes 1,3 millioner digitaliserte objekter fra Norges kulturarv. Dette er spennende stoff som kan brukes til å lage digitale fortellinger, og det er nettopp det vi har gjort i dag. Blant annet gjennom søk i Europeana har vi funnet frem kildemateriale som har blitt til gode fortellinger og som vil publiseres på Digitalt Fortalt.
Bildetekst: En intensiv workshop, som krever full konsentrasjon!
Vi er fornøyde med å ha fått med deltagere fra både Hamarøy og Tysfjord, blant annet fra Hamarøy historielag, Sametinget, Tysfjord kommune og Tysfjord ASVO. Inger Kristin Olsen har lagd en personlig fortelling om sin farfar, den tyske soldaten. Eyolf Apold har lagd en fortelling om DS Narviks dramatiske krigsforlis. Inga Karlsen har lagd en fortelling basert på en egne opplevelser fra krigens dager i Hellemobotn, hun forteller om hvordan hun reddet sin onkel fra tysk fangenskap og om møtet med russiske krigsfanger. Arnhild Lindbach har lagd fortellingen "Hesten". Inga Hætta Skarvik har lagd fortellingen om skattekista, en personlig fortelling fra Finnmark. Det kommer også en fortelling om Sjøgutten og tuberkulose under andre verdenskrig. Undertegnede har lagd fortellingen "At de skulle arresteres visste jeg ikke!", en ukjent historie om mine forfedre som dukket opp i forbindelse med forberedelsene til denne workshopen. Dette er noen av fortellingene som har kommet ut av dagens workshop.

Bildetekst: Lydredigering er en viktig del av det å lage digitale fortellinger, her er det Inga Karlsen sin fortelling som redigeres.
 
Vi jobber nå med å få lagt fortellingene inn i Digitalt Fortalt (søk på "Hamarøy", "Tysfjord" eller "Krigshistoriens sorte hull" om få dager, så dukker de opp). Dette er i stor grad ufortalte fortellinger, og gjennom dagen i dag har vi bidratt til å fylle de sorte hullene i krigshistorien. Vi kommer til å følge opp dette med flere fortellinger fremover!

Inga Karlsen sin fortelling kan du høre her, og Inger Kristin Olsen sin fortelling kan du høre her. Min egen fortelling finnes her. Eyolf Apolds fortelling kan høres her. Inga Hætta Skarviks fortelling kan høres her. Fortellingen om "Hesten" kan du høre her.
Foto: Inga Hætta Skarvik søker etter bilder til sin fortelling, blant annet fra Europeana.eu.
 
 

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar