torsdag 12. juni 2014

Dugnad i krigsminnefeltet på Mohågen på Drag

Torsdag og fredag i forrige uke deltok vi på dugnad i krigsminnefeltet på Mohågen, sammen med familien Kuoljok og flere andre kulturminneentusiaster, noen av dem kan dere se i arbeid i dette innlegget. Området har vært brukt som søppelplass i flere tiår etter krigen, og før formidling og bruk av området så må det ryddes. Her er en liten bildekavalkade:

 Bildetekst: Mikkel Amma og Anna Kuoljok kjører bort søppel. Noen titalls sekker er samlet så langt!

Bildetekst: Dugnadens dag 1. Pauser er viktig, og med svært god bevertning av Anna Kuoljok, så ble stemningen på topp! Dugnad med utgangspunkt i krigsminner kan faktisk lystbetont og sosialt. På bildet ser vi (fra venstre): Anna Kuoljok, Mikkel Amma Kuoljok, Ingar Kuoljok, Linda van der Spa (undertegnede), Oddmund Andersen (Árran) og Harald Lindbach.

Bildetekst: Familien Kuoljok, som er aktivt engasjert i området, og som ønsker å legge til rette for lek på Mohågen. Mikkel Amma (i midten) er prosjektleder for dette prosjektet.

Bildetekst: Oddmund Andersen og Harald Lindbach gjorde en stor innsats!

Bildetekst: Mye søppel ligger fortsatt inne i bunkersene.

 
Alle bilder er tatt av Lis-Mari Hjortfors, Árran.

Verdiskapingsprosjektet i media fra 9. mai til 6. juni

Lokalavisa NordSalten 9. mai 2014:
 
Artikkel i Lokalavisa NordSalten 23. mai 2014:Artikkel i Fremover 3. juni 2014:
 
 Artikkel i Lokalavisa NordSalten 6. juni 2014:


 
I tillegg til dette så har Kulturrådet vært på P2 et par ganger og fortalt om kampanjen "Krigshistoriens sorte hull", som vi har vært så heldige å få ta del i sammen med Nord-Troms Museum. Kulturrådet har også lagd flere artikler på egne nettsider om kampanjen, blant annet er flere av fortellingene produsert på Árran trukket frem i en artikkel, den kan leses her. Å komme i media er ikke et mål i seg selv, men det viser at det vi jobber med er av interesse for et større publikum. Og det er nettopp det vi ønsker med verdiskapingsprosjektet, å vise at krigsminner og krigshistorie er av stor verdi for oss, og at vi gjennom å registrere krigsminner og lage digitale fortellinger tar vare og aktiviserer en viktig del av vår kulturarv!
 

tirsdag 3. juni 2014

Vel gjennomført workshop i digitale fortellinger på Árran - "Krigshistoriens sorte hull"

I dag har vi gjennomført  en spennende workshop  på Árran. Den er en del av prosjektet «Krigsminner i Nord-Salten som ledd i verdiskaping på kulturminneområdet», og kjøres som et samarbeid med Kulturrådet og kampanjen "Krigshistoriens sorte hull".

Bildetekst: Kristin Bolgård fra Kulturrådet forteller om hvordan man bygger opp en god fortelling.

Under workshopen fikk vi lære mer om www.europeana.eu, som er en kulturportal der det blant annet finnes 1,3 millioner digitaliserte objekter fra Norges kulturarv. Dette er spennende stoff som kan brukes til å lage digitale fortellinger, og det er nettopp det vi har gjort i dag. Blant annet gjennom søk i Europeana har vi funnet frem kildemateriale som har blitt til gode fortellinger og som vil publiseres på Digitalt Fortalt.
Bildetekst: En intensiv workshop, som krever full konsentrasjon!
Vi er fornøyde med å ha fått med deltagere fra både Hamarøy og Tysfjord, blant annet fra Hamarøy historielag, Sametinget, Tysfjord kommune og Tysfjord ASVO. Inger Kristin Olsen har lagd en personlig fortelling om sin farfar, den tyske soldaten. Eyolf Apold har lagd en fortelling om DS Narviks dramatiske krigsforlis. Inga Karlsen har lagd en fortelling basert på en egne opplevelser fra krigens dager i Hellemobotn, hun forteller om hvordan hun reddet sin onkel fra tysk fangenskap og om møtet med russiske krigsfanger. Arnhild Lindbach har lagd fortellingen "Hesten". Inga Hætta Skarvik har lagd fortellingen om skattekista, en personlig fortelling fra Finnmark. Det kommer også en fortelling om Sjøgutten og tuberkulose under andre verdenskrig. Undertegnede har lagd fortellingen "At de skulle arresteres visste jeg ikke!", en ukjent historie om mine forfedre som dukket opp i forbindelse med forberedelsene til denne workshopen. Dette er noen av fortellingene som har kommet ut av dagens workshop.

Bildetekst: Lydredigering er en viktig del av det å lage digitale fortellinger, her er det Inga Karlsen sin fortelling som redigeres.
 
Vi jobber nå med å få lagt fortellingene inn i Digitalt Fortalt (søk på "Hamarøy", "Tysfjord" eller "Krigshistoriens sorte hull" om få dager, så dukker de opp). Dette er i stor grad ufortalte fortellinger, og gjennom dagen i dag har vi bidratt til å fylle de sorte hullene i krigshistorien. Vi kommer til å følge opp dette med flere fortellinger fremover!

Inga Karlsen sin fortelling kan du høre her, og Inger Kristin Olsen sin fortelling kan du høre her. Min egen fortelling finnes her. Eyolf Apolds fortelling kan høres her. Inga Hætta Skarviks fortelling kan høres her. Fortellingen om "Hesten" kan du høre her.
Foto: Inga Hætta Skarvik søker etter bilder til sin fortelling, blant annet fra Europeana.eu.
 
 

 

torsdag 22. mai 2014

Vellykket historiekveld i Kjøpsvik 15. mai

 
I forrige uke deltok vi på historiekveld i Kjøpsvik, som Tysfjord historielag arrangerte. Det ble en svært vellykket kveld, med fullt hus! Det er veldig artig at krigshistorien trekker så mange folk, det er tydeligvis et tema som engasjerer.

Sverre Nordås deltok med et innlegg om krigshistorien på Drag, en kunnskapsrik mann med mange historier å fortelle, og en koffert full av bilder og annet materiale fra krigens dager. Vi føler oss heldige som får anledning til å lære av lokale kunnskapsbærere. Selv hadde vi et innlegg om prosjektet vårt, og viste en film om de krigsminnene vi har registrert i Tysfjord. Denne vil snart være å finne på Digitalt fortalt, i en noe redigert form (søk på "Tysfjord", så finner dere den). Andre som hadde ordet:

Bildetekst: Leder i lokalhistorielaget, Ulf Smines, ønsket de mange fremmøtte velkommen!

Bildetekst: Leif Storjord fra Kjøpsvik fortalte om egne opplevelser fra krigens dager. Håper vi får anledning til å høre mer en dag, å høre tidsvitner fortelle om sine opplevelser fra krigen er ikke noe man får oppleve hver dag!
 
Bildetekst: Ernst Skogvold fra Kjøpsvik fortalte også om egne opplevelser, blant annet fra arbeidet som fulgte etter frigjøringen. Her med et bilde fra en av fangeleirene på Drag.
 
Bildetekst: Arne Håkon Thomassen fortalte om boka som han har skrevet sammen med Geir Brenden: "Hitlers norske skijegere...". Thomassen er for øvrig involvert i krigsminneprosjektet vårt, som medlem av referansegruppa gjennom sin stilling i Sametinget.
 
Bildetekst: Mange interesserte tilhørere. Vi håper at historielaget tar initiativet til flere slike kvelder, vi trenger å lære mer, og særlig det å høre tidsvitner fortelle er gull verdt!
 
 
 

tirsdag 20. mai 2014

Kampanjen "Krigshistoriens sorte hull" og en film om grenselosene i Tysfjord

Vi samarbeider med Kulturrådet i en kampanje som heter "Krigshistoriens sorte hull". Målet er å fortelle de ukjente krigshistoriene, og spesielt det samiske bidraget skal frem i lyset, både innsatsen til losene og nettverket rundt. I den anledning har vi lagd en fortelling om grenselosene på Digitalt fortalt.

 
Bildetekst: Petra og Nils Knutsen gjorde begge en stor innsats under andre verdenskrig, og det er slike fortellinger vi ønsker å løfte frem i lyset, når vi nå skal fylle krigshistoriens sorte hull (Utklipp fra Årbok for Tysfjord 1998, Tysfjord historielag).

I dagens "Kulturhuset" på NRK P2 var det et innslag om kampanjen, og et intervju med Kristin Bolgård fra Kulturrådet, der blant annet vår innsats er trukket frem. Vi anbefaler å høre innslaget her. En veldig spennende kampanje som vi håper vil føre til at det kommer mange nye fortellinger fra krigen i vårt område, og spesielt grenselostrafikken.

torsdag 15. mai 2014

«Hello Mum, can you hear me? I am here in Narvik.»

I forbindelse med kampanjen "Krigshistoriens sorte hull" som Kulturrådet kjører, så skriver de følgende på sin hjemmeside:
 
"1,3 millioner norske historier og objekter finnes i kulturportalen Europeana.eu. Med kampanjen «Krigshistoriens sorte hull» inviterer Kulturrådet flere til å bidra til Europas felles kulturarv.
«Hello mum, can you hear me? I am here in Narvik. Everything is going very nicely, I'm pretty busy and I don't get much sleep but it is nice interesting work».

Den britiske løytnant Job hilser hjem til Storbritannia mot slutten av et radiointervju på litt over tre minutter med NRKs regionkontor i Tromsø. Det var i juni 1940, kun få måneder etter at tyske soldater hadde invadert Norge. Løytnant Job snakker med en aura av jovialitet om sin innsats etter gjenerobringen av Narvik - helt uvitende om det faktum at krigen bare så vidt hadde begynt.Hør intervjuet på Europeana.eu.

Som en del av kampanjen til Kulturrådet så skal Árran ha kurs i digitale fortellinger 3. juni. Les mer om kampanjen og kurset på Kulturrådets hjemmeside (program og ytterligere informasjon om kurset er under utarbeidelse, og kommer snart).

 

tirsdag 13. mai 2014

Befaring på Korsnes og Tysnes / Sørøya

Vi har vært på befaring på Korsnes og Tysnes / Sørøya for å registrere flere krigsminner (les om forrige tur her.). Registreringene ble mange, og vi er stadig overveldet over mengden krigsminner i området.Vi velger denne gangen å vise noen av bildene fra Tysnes/Sørøya. Thomas Lillevoll skriver følgende om Tysnes/Sørøya på sin hjemmeside:

"HKB (Heeres küsten batterie) 61/973 Tysnes var stridsklar i juli 1941 på Sørøya. Batteriet var oppsatt med 4 stk. 10,5cm K331 franske kanoner med en rekkevidde på 12000 meter... På batteriplassen finner man i dag blant annet rester etter flere brakker, kanonstillinger med dreieplate på sin plass, luftvernstillinger, lyskasterstilling nede ved sjøen, RS58 Ringstand, MG-stillinger, kommandoplass, flere mindre bunkere og ammunisjonslagre." (www.thomaslillevoll.net).

På grunn av tilgjengeligheten har krigsminnene på Sørøya i stor grad fått ligge uforstyrret siden krigen. Når man først kommer seg over så får man vandre i et ganske uforstyrret krigsminnelandskap. Å vandre i dette landskapet er spesielt, og historien kjennes nær.

Bildetekst: Sørøya sett fra Tysnes. For å komme over må det være lavvann, så turen må planlegges! Vi måtte vente en liten time før kysten var klar.
 
Bildetekst: Tyskerne hadde bro mellom Tysnes og Sørøya, og sporene sees enda i dag.
 
Bildetekst: Engasjert prosjektmedarbeider Lis-Mari Hjortfors inspiserer en brakketuft.
 
 
Bildetekst: Et litt spesielt krigsminne, trenger kanskje ingen forklaring da bildet taler for seg.
 
 
Bildetekst: Også denne gangen var vi så heldige å få med oss lokale guider: Kjell Hveding (til venstre) og Tormod Bredesen (til høyre).
 
Bildetekst: Kanonstilling
 

 
 
.
 


torsdag 8. mai 2014

Tysfjord 8. mai 1945

Feiringen startet allerede på kvelden 7. mai, gjennom radio hadde man hørt at den tyske kapitulasjonen var nær. Frigjøringsdagen 8. mai ble markert på ulikt vis i Tysfjord. I Kjøpsvik med folketog og glede. I Grunnfjordbotn ble frigjøringen markert på en litt spesiell måte. Under krigen holdt tyske vaktposter til på Eidryggen mellom Mannfjord og Grunnfjord. Jarle Wilhelmsen fra Grunnfjord har fortalt følgende om denne dagen:

"Vi var flere som dro innover til Grunnfjordbotn denne dagen... Vi gikk til tyskerne som bodde der og skar ned nazibilder og annet som de hadde på veggene. Tyskerne bare så på, men gjorde ingenting" (Årbok for Tysfjord 1990:60).

Dagen var imidlertid ikke like lystig for familien fra Leirelv i Hellemofjorden. Sønnen på 8 år omkom på tragisk vis da han fant en håndgranat utenfor huset, lagt igjen av tyske soldater. Han ble gravlagt i Kjøpsvik på selveste frigjøringsdagen. For de fleste var dette en gledens dag, folk var lykkelige over at krigen var over. For familien fra Leirelv var dagen preget av dyp sorg. Dette viser oss at friheten for noen var kostbar, og det må vi minnes på en dag som denne.

Foto: Hellemofjorden sett fra Leirelv, utgangspunktet for en tragisk hendelse i siste del av krigen (Foto: Norsk folkemuseum, www.norskfolkemuseum.no, fotograf: Asbjørn Nesheim)
Litteratur/kilder:

Evjen, Bjørg. 1998. Et sammensatt fellesskap. Tysfjord kommune 1869-1950. Tysfjord kommune
Årbok for Tysfjord 1990
Intervju

onsdag 7. mai 2014

Vil du være med på å fylle krigshistoriens sorte hull?

Árran lulesamisk senter inviterer til en spennende workshop for å lage digitale fortellinger 3. juni 2014. Workshopen er åpen for alle og holdes av Kulturrådet. Den er en del av en kampanje som heter "Krigshistoriens sorte hull". Målet med kampanjen er å få frem de ufortalte historiene og inspirere til å formidle fortellinger fra krigen, ved hjelp av kildemateriale fra Europeana. 


Europeana er EUs store satsing på tilgjengeliggjøring av kunst- og kultursamlinger fra alle EU-land og fra Norge. Publikum kan gjennom denne kanalen i dag utforske digitale objekter som fotografier av kunstverk og malerier, digitale versjoner av skisser, tegninger, brev, dagbøker, dokumenter og annet arkivmateriale, samt lydopptak og videoer med mer. 
 
I tillegg til å få kunnskap om de mulighetene som finnes i Europeana, så vil man lære seg verktøyet for å lage gode digitale fortellinger. Fortellingene som vi produserer skal publiseres på Digitalt fortalt, og vil også bli tilgjengelige i Europeana.
 
Vi har ikke ferdig program utarbeidet enda, dette legges ut på bloggen straks det er klart. Foreløpig skisse til innhold:

 • Om digitale fortellinger
 • Hvordan fortelle og utvikle en god historie
 • Bilde- og kildesøk på nett / Europeana
 • Bearbeiding, ferdigstilling og innlesing av egen tekst
 • Gjennomgang av verktøy - MovieMaker og Digitalt fortalt
 • Innlegging av fortelling på Digitalt fortalt
 • Premierefest med visning av fortellingene i auditoriet

 • Bildetekst: Kulturrådet ved Kristin Bolgård gjennomførte i midten av februar en svært inspirerende og vellykket workshop i digitale fortellinger på Árran, nå får vi en ny mulighet 3. juni!

  Praktisk info:

  Tid:   3. juni ca kl 0900 -1700
             
  Sted:   Árran lulesamisk senter, loftet

  Send e-post til lindavdspa@gmail.com / linda.spa@arran.com eller ring / sms 41322748 dersom du ønsker å delta, så får du mer informasjon om opplegget og program for workshopen tilsendt pr e-post.  

  Workshopen er gratis, men reise og eventuelt opphold må dekkes av den enkelte. Alle må ha med egen laptop, minnepinne og eventuelt kamera. Ta kontakt med oss i god tid før workshopen dersom du har behov for å låne utstyr eller trenger teknisk bistand (laste ned programvare).

  tirsdag 6. mai 2014

  Tysfjord lokalhistorielag - Program for historiekveld i Kjøpsvik 15. mai


  HISTORIEKVELD/FORTELLERKVELD:
  TYSFJORD UNDER KRIGEN 1940-45
  NORCEMS KLUBBHUS, KJØPSVIK
  TORSDAG 15.MAI 2014, KL. 18.00
  ·      ARNE HÅKON THOMASSEN:  Boka ”Hitlers norske skijegere” av Thomassen og Brenden
  ·      LINDA VAN DER SPA/LIS-MARI HJORTFORS, ÁRRAN: Krigsminner i Nord-Salten som verdiskapning
  ·      SVERRE NORÅS: Forholdene på Drag under krigen
  ·      ERNST SKOGVOLD OG LEIF STORJORD: Om forholdene i Kjøpsvik, samt om egne opplevelser, under krigen
  SALG AV KAFFE, BRUS M.V.
  FRI ADGANG.
  ALLE ER VELKOMMEN TIL Å DELTA MED SPØRSMÅL OG SYNSPUNKTER
   
  Arrangør: Tysfjord lokalhistorielag
   

  mandag 5. mai 2014

  Spennende krigshistoriekveld i Kjøpsvik 15. mai!

  Tysfjord lokalhistorielag inviterer til en spennende historiekveld i Kjøpsvik 15. mai kl 18, der temaet er krigshistorie og krigsminner i Tysfjord.

  Vi skal fortelle om prosjektet vårt under tittelen "Krigsminner i Nord-Salten som verdiskaping". Vi vil fortelle om og vise bilder av krigsminnelandskapet i Tysfjord, og vil ha fokus på krigsminner som verdiskaping og hvordan de kan være en positiv ressurs for oss. Det blir også andre spennende innlegg! Vi vil legge ut program på bloggen straks det er klart.

  Bildetekst: Spor etter tysk tilstedeværelse i form av en rekke krigsminner finnes i dette mektige landskapet i indre deler av Tysfjord. I slikt terreng klarte om lag 3000 flykninger å rømme over til Sverige fra Tysfjord under andre verdenskrig, mye takket være grenselosenes innsats! Nå blir grenselosinga i Tysfjord tema i en spennende kulturminneløype som har sitt utgangspunkt i Hellemobotn. Dette og mere til vil vi fortelle om på historiekvelden.

  fredag 2. mai 2014

  Artikkel på forsida til NRK Nordland i dag - "Samenes bidrag under krigen ble fortiet"

  Fin artikkel på forsida til NRK Nordland i dag, "Samenes bidrag under krigen ble fortiet", les den her! I forbindelse med verdiskapingsprosjektet "Krigsminner i Nord-Salten..." har vi samarbeid med Kulturrådet for å få frem de ukjente historiene fra krigen i vårt område, spesielt knyttet til grenselosenes innsats. Dette vil blant annet skje på et kurs i Digitale fortellinger som Kulturrådet arrangerer på Árran 3. juni, mer informasjon kommer på vår hjemmeside snart.
   
  "Storlosen" Peder Knutsen (t.v.) sammen med flyktninger på vei til Sverige. Knutsen kal ha lost mellom 300 og 400 flyktninger. Bildet tilhører Hamarøy krigsminnemuseum og er tatt i 26. august 1944 mellom Hellemobotn og svenskegrensa.
   

  fredag 25. april 2014

  Foredrag om det tyske jernbaneprosjektet Fauske-Korsnes 1943-45 på Hamsunsenteret

  Neste onsdag kl 19 er det foredrag om det tyske jernbaneprosjektet Fauske-Korsnes 1943-45 på Hamsunsenteret. Et interessant tema som vi håper mange vil lære mer om! Foredraget holdes av Finn Rønnebu, Nordlandsmuseet Saltdal. Les mer på Nordlandsmuseets hjemmeside.

  Deler av jernbanetraseen slik vi kan se den på Trangsundodden ved Mellavantnet, Drag i Tysfjord. Foto: Árran lulesamisk senter

  torsdag 10. april 2014

  Artikkel i lokalavisa - restaurering av tysk vaktbu på Hellemofjellet

  Vi synes det er positivt at prosjektet vårt legges merke til i lokalmiljøet, slik når vi frem til flere med det vi ønsker å formidle. Denne gangen er det et innlegg i Lokalavisa NordSalten fra fredag 4. april 2014. Vi lar artikkelen tale for seg, men legger til at vi håper at kommunen ser det betydelige verdiskapingspotensialet som ligger i restaurering av vaktbua, tiltaket er en viktig del av kulturminneløypa.

   
   
   

  mandag 7. april 2014

  Krigsminner på Korsnes

  Sist uke var vi på Korsnes for å registrere krigsminner, det ble en veldig begivenhetsrik dag! Vi visste på forhånd at det finnes mange krigsminner i området, men var på ingen måte forberedt på den store mengden som finnes innenfor et ganske begrenset område. Dette området har en viktig historie som må fortelles, en historie som vi mener det er sagt for lite om. Videre er området rundt Korsnes spesielt, fordi det rommer så mye mer enn krigsminner, som bergkunsten på Leiknes  og museumsanlegget på Korsnes som formidler områdets historie, først og fremst handel, kommunikasjoner og fiskeindustri. Museumsanlegget driftes i dag av Museum Nord.

  Bildetekst: Tysk bunkers på Løktholmen. Prosjektmedarbeider Lis-Mari Hjortfors og lokalhistoriker Tormod Bredesen inspiserer.

  Tross snøfall dagene før, så fikk vi en fin dag ute på Korsnes. Det som er klart er at man ikke kan gjennomføre et verdiskapingsprosjekt for krigsminner i Nord-Salten uten å inkludere historien og krigsminnene som finnes her ute. Vi har allerede planlagt ny tur i mai, da skal vi tilbake til Korsnes for å registrere mer, og vi skal deretter til Tysnes og Sørøya, der det har vært en rekke kanonstillinger og luftvernartilleri. Vi er så heldige at vi har et aktivt og engasjert historielag i Tysfjord, og lokale ressurspersoner som stiller opp. Det er viktig i et slikt prosjekt. Nå har historielaget tatt initiativet til en fortellerkveld i løpet av våren, med fokus på krigsminner og krigshistorie i Tysfjord, forhåpentligvis en av flere i tida fremover.

  Bildetekst: Med på befaringa var lokalhistorikerne Kjell Hveding (til venstre) og Tormod Bredesen (til høyre). Engasjerte og kunnskapsrike guider!

  Korsnes ligger ytterst i Tysfjord, på fjordens vestside. Sammen med Tysnes har området vært sentralt under andre verdenskrig, for å ha kontroll over Vestfjorden og innseilinga til Ofotfjorden, samt innseilinga til Tysfjord. På Nes, på den andre siden av Vestfjorden finnes tilsvarende militæranlegg, som sammen med militæranleggene på Korsnes og Tysnes ga tyskerne kontroll over sjøveien. Korsnes var også med i planene om jernbane nordover, det var planlagt lokstasjoner både på Korsnes og Skarberget. Det har også vært fangeleire her ute, både på Korsnes og Tysnes.
   
  Bildetekst: Tysk krigsminne på "Johågen", en del av en tysk bunkers.
   
  Bildetekst: Når man ser utsikta fra området, så skjønner man hvorfor området har vært viktig. Herfra har man hatt svært god oversikt og kontroll over sjøveien!
   
  Bildetekst: Inne i en av bunkersene.
   
  Bildetekst: Utsiktsbilde mot Skrovkjosen og Skjellesvik, innløpet til Tysfjords mange fjordarmer til høyre i bildet.
   
  Bildetekst: Bunkers like ved museet på Korsnes (museumsanlegget sees i bakgrunnen), et av svært mange krigsminner i området. Vi mener at området som helhet er svært spennende og med stort verdiskapingspotensial: mange og betydningsfulle krigsminner, bergkunsten på Leiknes og handelsstedet Korsnes er noen av verdiene som vi mener og håper vil gi grunnlag for spennende prosjektet i årene som kommer.
   
   Bildetekst: Det er nesten sant når vi påstår at det ligger en bunkers eller et krigsminne i hver eneste hage på Korsnes.
   
   Bildetekst: Utsikt mot Korsneset og "Johågen", et område med flere krigsminner.
   
   Bildetekst: En av de to største bunkersene på Korsnes.
   
   Bildetekst: Kabelinntak.
   
  Bildetekst: Opprinnelig en spisebrakke for tyske offiserer, i dag en del av miljøet rundt Korsnes kirke.

  Bildetekst: Tyskerne beslagla det meste av bygninger når de kom til Korsnes i krigsårene, også kirka. Den ble blant annet brukt til stall og lagerrom. Kirketårnet ble etter hvert tatt ned, siden det sto i veien for kanonskyting ut mot Vestfjorden.

  Om kanonene på Korsnes skriver Hveding: "Dei låg støypte i svær betong eller innskotne i fast fjell. Tyskarane dreiv ofte skyteøving med kanonane oppe på festninga. Den svarte varden på Bremnesskjeret var målet... Elles skaut dei over heile sjøen fra Skarbergfloget til Barøyodden. Dette området var nøkkelinngangen til Tysfjord, sjøvegs. Det høyrde og med til stengjinga av Vestfjorden. Når dei spela opp med kanonane samstundes frå Korsnes, Tysnes, Vadholmen og Ness var det eit stygt bulderbrak ute ved Tysfjord-munningen. Slike storøvingar pla tyskarane å kunngjera føreåt..., men dei mindre skyteøvingane fekk ikkje folk vita det slag om. Kvar fekk sjølv ta ansvaret for livet sitt." (Hveding 1955:21).


  Kilder:

  Evjen, Bjørg. 1998. Et sammensatt fellesskap. Tysfjord kommune 1869-1950. Tysfjord kommune
  Hveding, Johan, 1955. Tysfjord under krigen 1940-45. Tysfjord Formannskap.
  Intervju med Tormod Bredesen og Kjell Hveding