mandag 7. april 2014

Krigsminner på Korsnes

Sist uke var vi på Korsnes for å registrere krigsminner, det ble en veldig begivenhetsrik dag! Vi visste på forhånd at det finnes mange krigsminner i området, men var på ingen måte forberedt på den store mengden som finnes innenfor et ganske begrenset område. Dette området har en viktig historie som må fortelles, en historie som vi mener det er sagt for lite om. Videre er området rundt Korsnes spesielt, fordi det rommer så mye mer enn krigsminner, som bergkunsten på Leiknes  og museumsanlegget på Korsnes som formidler områdets historie, først og fremst handel, kommunikasjoner og fiskeindustri. Museumsanlegget driftes i dag av Museum Nord.

Bildetekst: Tysk bunkers på Løktholmen. Prosjektmedarbeider Lis-Mari Hjortfors og lokalhistoriker Tormod Bredesen inspiserer.

Tross snøfall dagene før, så fikk vi en fin dag ute på Korsnes. Det som er klart er at man ikke kan gjennomføre et verdiskapingsprosjekt for krigsminner i Nord-Salten uten å inkludere historien og krigsminnene som finnes her ute. Vi har allerede planlagt ny tur i mai, da skal vi tilbake til Korsnes for å registrere mer, og vi skal deretter til Tysnes og Sørøya, der det har vært en rekke kanonstillinger og luftvernartilleri. Vi er så heldige at vi har et aktivt og engasjert historielag i Tysfjord, og lokale ressurspersoner som stiller opp. Det er viktig i et slikt prosjekt. Nå har historielaget tatt initiativet til en fortellerkveld i løpet av våren, med fokus på krigsminner og krigshistorie i Tysfjord, forhåpentligvis en av flere i tida fremover.

Bildetekst: Med på befaringa var lokalhistorikerne Kjell Hveding (til venstre) og Tormod Bredesen (til høyre). Engasjerte og kunnskapsrike guider!

Korsnes ligger ytterst i Tysfjord, på fjordens vestside. Sammen med Tysnes har området vært sentralt under andre verdenskrig, for å ha kontroll over Vestfjorden og innseilinga til Ofotfjorden, samt innseilinga til Tysfjord. På Nes, på den andre siden av Vestfjorden finnes tilsvarende militæranlegg, som sammen med militæranleggene på Korsnes og Tysnes ga tyskerne kontroll over sjøveien. Korsnes var også med i planene om jernbane nordover, det var planlagt lokstasjoner både på Korsnes og Skarberget. Det har også vært fangeleire her ute, både på Korsnes og Tysnes.
 
Bildetekst: Tysk krigsminne på "Johågen", en del av en tysk bunkers.
 
Bildetekst: Når man ser utsikta fra området, så skjønner man hvorfor området har vært viktig. Herfra har man hatt svært god oversikt og kontroll over sjøveien!
 
Bildetekst: Inne i en av bunkersene.
 
Bildetekst: Utsiktsbilde mot Skrovkjosen og Skjellesvik, innløpet til Tysfjords mange fjordarmer til høyre i bildet.
 
Bildetekst: Bunkers like ved museet på Korsnes (museumsanlegget sees i bakgrunnen), et av svært mange krigsminner i området. Vi mener at området som helhet er svært spennende og med stort verdiskapingspotensial: mange og betydningsfulle krigsminner, bergkunsten på Leiknes og handelsstedet Korsnes er noen av verdiene som vi mener og håper vil gi grunnlag for spennende prosjektet i årene som kommer.
 
 Bildetekst: Det er nesten sant når vi påstår at det ligger en bunkers eller et krigsminne i hver eneste hage på Korsnes.
 
 Bildetekst: Utsikt mot Korsneset og "Johågen", et område med flere krigsminner.
 
 Bildetekst: En av de to største bunkersene på Korsnes.
 
 Bildetekst: Kabelinntak.
 
Bildetekst: Opprinnelig en spisebrakke for tyske offiserer, i dag en del av miljøet rundt Korsnes kirke.

Bildetekst: Tyskerne beslagla det meste av bygninger når de kom til Korsnes i krigsårene, også kirka. Den ble blant annet brukt til stall og lagerrom. Kirketårnet ble etter hvert tatt ned, siden det sto i veien for kanonskyting ut mot Vestfjorden.

Om kanonene på Korsnes skriver Hveding: "Dei låg støypte i svær betong eller innskotne i fast fjell. Tyskarane dreiv ofte skyteøving med kanonane oppe på festninga. Den svarte varden på Bremnesskjeret var målet... Elles skaut dei over heile sjøen fra Skarbergfloget til Barøyodden. Dette området var nøkkelinngangen til Tysfjord, sjøvegs. Det høyrde og med til stengjinga av Vestfjorden. Når dei spela opp med kanonane samstundes frå Korsnes, Tysnes, Vadholmen og Ness var det eit stygt bulderbrak ute ved Tysfjord-munningen. Slike storøvingar pla tyskarane å kunngjera føreåt..., men dei mindre skyteøvingane fekk ikkje folk vita det slag om. Kvar fekk sjølv ta ansvaret for livet sitt." (Hveding 1955:21).


Kilder:

Evjen, Bjørg. 1998. Et sammensatt fellesskap. Tysfjord kommune 1869-1950. Tysfjord kommune
Hveding, Johan, 1955. Tysfjord under krigen 1940-45. Tysfjord Formannskap.
Intervju med Tormod Bredesen og Kjell Hveding
1 kommentar:

  1. Ja, det var helt fantastiskt många krigsminnen ute på Korsnes! Och vilka kunniga historieguider vi hade med oss!

    SvarSlett