torsdag 12. juni 2014

Dugnad i krigsminnefeltet på Mohågen på Drag

Torsdag og fredag i forrige uke deltok vi på dugnad i krigsminnefeltet på Mohågen, sammen med familien Kuoljok og flere andre kulturminneentusiaster, noen av dem kan dere se i arbeid i dette innlegget. Området har vært brukt som søppelplass i flere tiår etter krigen, og før formidling og bruk av området så må det ryddes. Her er en liten bildekavalkade:

 Bildetekst: Mikkel Amma og Anna Kuoljok kjører bort søppel. Noen titalls sekker er samlet så langt!

Bildetekst: Dugnadens dag 1. Pauser er viktig, og med svært god bevertning av Anna Kuoljok, så ble stemningen på topp! Dugnad med utgangspunkt i krigsminner kan faktisk lystbetont og sosialt. På bildet ser vi (fra venstre): Anna Kuoljok, Mikkel Amma Kuoljok, Ingar Kuoljok, Linda van der Spa (undertegnede), Oddmund Andersen (Árran) og Harald Lindbach.

Bildetekst: Familien Kuoljok, som er aktivt engasjert i området, og som ønsker å legge til rette for lek på Mohågen. Mikkel Amma (i midten) er prosjektleder for dette prosjektet.

Bildetekst: Oddmund Andersen og Harald Lindbach gjorde en stor innsats!

Bildetekst: Mye søppel ligger fortsatt inne i bunkersene.

 
Alle bilder er tatt av Lis-Mari Hjortfors, Árran.

Verdiskapingsprosjektet i media fra 9. mai til 6. juni

Lokalavisa NordSalten 9. mai 2014:
 
Artikkel i Lokalavisa NordSalten 23. mai 2014:Artikkel i Fremover 3. juni 2014:
 
 Artikkel i Lokalavisa NordSalten 6. juni 2014:


 
I tillegg til dette så har Kulturrådet vært på P2 et par ganger og fortalt om kampanjen "Krigshistoriens sorte hull", som vi har vært så heldige å få ta del i sammen med Nord-Troms Museum. Kulturrådet har også lagd flere artikler på egne nettsider om kampanjen, blant annet er flere av fortellingene produsert på Árran trukket frem i en artikkel, den kan leses her. Å komme i media er ikke et mål i seg selv, men det viser at det vi jobber med er av interesse for et større publikum. Og det er nettopp det vi ønsker med verdiskapingsprosjektet, å vise at krigsminner og krigshistorie er av stor verdi for oss, og at vi gjennom å registrere krigsminner og lage digitale fortellinger tar vare og aktiviserer en viktig del av vår kulturarv!
 

tirsdag 3. juni 2014

Vel gjennomført workshop i digitale fortellinger på Árran - "Krigshistoriens sorte hull"

I dag har vi gjennomført  en spennende workshop  på Árran. Den er en del av prosjektet «Krigsminner i Nord-Salten som ledd i verdiskaping på kulturminneområdet», og kjøres som et samarbeid med Kulturrådet og kampanjen "Krigshistoriens sorte hull".

Bildetekst: Kristin Bolgård fra Kulturrådet forteller om hvordan man bygger opp en god fortelling.

Under workshopen fikk vi lære mer om www.europeana.eu, som er en kulturportal der det blant annet finnes 1,3 millioner digitaliserte objekter fra Norges kulturarv. Dette er spennende stoff som kan brukes til å lage digitale fortellinger, og det er nettopp det vi har gjort i dag. Blant annet gjennom søk i Europeana har vi funnet frem kildemateriale som har blitt til gode fortellinger og som vil publiseres på Digitalt Fortalt.
Bildetekst: En intensiv workshop, som krever full konsentrasjon!
Vi er fornøyde med å ha fått med deltagere fra både Hamarøy og Tysfjord, blant annet fra Hamarøy historielag, Sametinget, Tysfjord kommune og Tysfjord ASVO. Inger Kristin Olsen har lagd en personlig fortelling om sin farfar, den tyske soldaten. Eyolf Apold har lagd en fortelling om DS Narviks dramatiske krigsforlis. Inga Karlsen har lagd en fortelling basert på en egne opplevelser fra krigens dager i Hellemobotn, hun forteller om hvordan hun reddet sin onkel fra tysk fangenskap og om møtet med russiske krigsfanger. Arnhild Lindbach har lagd fortellingen "Hesten". Inga Hætta Skarvik har lagd fortellingen om skattekista, en personlig fortelling fra Finnmark. Det kommer også en fortelling om Sjøgutten og tuberkulose under andre verdenskrig. Undertegnede har lagd fortellingen "At de skulle arresteres visste jeg ikke!", en ukjent historie om mine forfedre som dukket opp i forbindelse med forberedelsene til denne workshopen. Dette er noen av fortellingene som har kommet ut av dagens workshop.

Bildetekst: Lydredigering er en viktig del av det å lage digitale fortellinger, her er det Inga Karlsen sin fortelling som redigeres.
 
Vi jobber nå med å få lagt fortellingene inn i Digitalt Fortalt (søk på "Hamarøy", "Tysfjord" eller "Krigshistoriens sorte hull" om få dager, så dukker de opp). Dette er i stor grad ufortalte fortellinger, og gjennom dagen i dag har vi bidratt til å fylle de sorte hullene i krigshistorien. Vi kommer til å følge opp dette med flere fortellinger fremover!

Inga Karlsen sin fortelling kan du høre her, og Inger Kristin Olsen sin fortelling kan du høre her. Min egen fortelling finnes her. Eyolf Apolds fortelling kan høres her. Inga Hætta Skarviks fortelling kan høres her. Fortellingen om "Hesten" kan du høre her.
Foto: Inga Hætta Skarvik søker etter bilder til sin fortelling, blant annet fra Europeana.eu.