tirsdag 17. desember 2013

En dramatisk hendelse i Musken

Da har vi publisert vår første digitale fortelling på Digitalt fortalt. Vi har valgt fortellingen om en dramatisk hendelse som utspant seg i mars 1945, i den samiske bygda Musken i Hellemofjorden i Nordland.

Inga har delt sin historie med oss. Foto: Oddmund Andersen, Árran

Fortellingen er basert på intervju med Inga. Hun var på skolen i Musken, da hun fikk beskjed om å dra hjem for å pakke tingene. En båt skulle hente alle samene. Dere kan høre hele fortellingen her.

Flere fortellinger kommer, så følg med på bloggen.

mandag 16. desember 2013

Vi satser på digital formidling!

Gjennom dette prosjektet og grenselosprosjektet så har vi samlet inn mange fortellinger som vi fremover vil tilgjengeliggjøre digitalt, fortrinnsvis på nettstedet Digitalt fortalt. Dette er "et nettsted med personlige fortellinger fra kulturinstitusjoner og privatpersoner. Fortellingene er knyttet til kulturarv. Målet er å vise bredden av temaer, fortalt av et stort mangfold av fortellere" (http://digitaltfortalt.no/info/about). Nettstedet har over 3000 fortellinger knyttet til kulturarv, fortellinger som er både er annerledes, engasjerende og morsomme. Så følg med, om noen få dager lanserer vi vår første digitale fortelling nettopp her! Den (og andre vi produserer) vil også finnes i vår blogg og på YouTube.Det kommer dramatiske, spennende og engasjerende digitale fortellinger, blant annet fra hendelsene i Hellemobotn i krigsårene. Foto: Oddmund Andersen, Árran.

Vi ønsker også å spre kunnskapen om digital historiefortelling / formidling, og kommer til å arrangere kurs i løpet av våren 2014. Målet er at flere skal publisere digitale historier. Kurset vil ha fokus på historier fra krigen i Nord-Salten. Følg med på bloggen, mer informasjon og påmelding kommer på nyåret.

mandag 9. desember 2013

Befaring på Mohågen en vinterdag i desember - kimen til et spennende samarbeidsprosjekt

Når man jobber i et prosjekt og ting skal skje innenfor en bestemt tidsperiode, da må man utnytte tiden effektivt. Forrige torsdag var det derfor duket for fellesbefaring på Mohågen på Drag, tross mørketid og en viss mengde med snø. På Mohågen ligger et tysk militæranlegg fra krigen, anlegget er spennende og interessant, og det har en beliggenhet som gjør at det egner seg svært godt for formidling. Det ligger i umiddelbar nærhet til sentrum, museum og skole. Les mer om Mohågen her.

 
Med på befaringen var Lis-Mari Hjortfors (museumsleder og etnolog) fra Árran, Oddmund Andersen (seniorforsker og arkeolog) fra Árran, Arne Håkon Thomassen (seniorrådgiver og arkeolog) fra Sametinget, Martinius Hauglid (arkeolog) fra Nordland fylkeskommune, Ingar Kuoljok (representant for familien Kuoljok) og undertegnede (prosjektleder og arkeolog).
 
Bildetekst: Arne Håkon Thomassen, Ingar Kuoljok, Oddmund Andersen og Martinius Hauglid i diskusjon. Her på taket til en bunkers med åpning for mitraljøse.

Bakgrunnen for befaringen er at verdiskapingsprosjektet ønsker å få til et samarbeid med familien Kuoljok, med Mikkel Amma Kuoljok i spissen. De har, sammen med flere lokale ungdommer, lagt ned en stor innsats for å rydde opp i en mengde søppel som har samlet seg i anlegget i løpet av flere tiår. Enda gjenstår mye, og nå ønsker vi å gå sammen om en stor fellesdugnad i mai 2014, og sammen legge planer for dokumentasjon, skjøtsel og formidling av dette viktige og spennende området. Anlegget har allerede fra krigens dager blir brukt til lek, og planen er å legge til rette for dette igjen, en idé som er utviklet av Mikkel Amma Kuoljok. Det blir et spennende prosjekt, som skal kombinere bruk, bevaring og formidling. Mer informasjon om dette vil komme etter hvert.

Bildetekst: Ingar Kuoljok forteller om den innsatsen som er gjort  for å rydde opp i området.