mandag 16. desember 2013

Vi satser på digital formidling!

Gjennom dette prosjektet og grenselosprosjektet så har vi samlet inn mange fortellinger som vi fremover vil tilgjengeliggjøre digitalt, fortrinnsvis på nettstedet Digitalt fortalt. Dette er "et nettsted med personlige fortellinger fra kulturinstitusjoner og privatpersoner. Fortellingene er knyttet til kulturarv. Målet er å vise bredden av temaer, fortalt av et stort mangfold av fortellere" (http://digitaltfortalt.no/info/about). Nettstedet har over 3000 fortellinger knyttet til kulturarv, fortellinger som er både er annerledes, engasjerende og morsomme. Så følg med, om noen få dager lanserer vi vår første digitale fortelling nettopp her! Den (og andre vi produserer) vil også finnes i vår blogg og på YouTube.Det kommer dramatiske, spennende og engasjerende digitale fortellinger, blant annet fra hendelsene i Hellemobotn i krigsårene. Foto: Oddmund Andersen, Árran.

Vi ønsker også å spre kunnskapen om digital historiefortelling / formidling, og kommer til å arrangere kurs i løpet av våren 2014. Målet er at flere skal publisere digitale historier. Kurset vil ha fokus på historier fra krigen i Nord-Salten. Følg med på bloggen, mer informasjon og påmelding kommer på nyåret.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar