mandag 27. januar 2014

Fortellinger om M/K "Sjøgutten"?

Dette innlegget handler om M/K "Sjøgutten", som var lensmannsbåt i Tysfjord fra 1929 til 1967. Båten ble bygd på Hemnesberget i 1929, av Nils Johan Gabrielsen og sønnene Roald og Olav. Den ble solgt til "gammellensmannen" i Tysfjord, Johan Kokaas, og i hele 38 år ble den brukt av lensmannen i Tysfjord til ærender rundt om i fjorden. I krigsårene lå den stort sett i Kjøpsvikvågen, og de få gangene den var ute på oppdrag, så var den rekvirert av tyskerne. Etter årene som tjenestefartøy for lensmannen har den vært i privat eie. Dagens eier bidro til at den gjennomgikk en større restaurering rundt år 2000 (gjennomført av Nordnorsk Fartøyvernsenter), og har sørget for at både lærere med skoleklasser og turister fra inn og utland har fått en tur med denne historiske båten.

(foto: Nordnorsk Fartøyvernsenter)

Kjært barn har mange navn, og Sjøgutten ble på folkemunne kalt både "Kvithesten" og "Tysfjords skrekk". Sistnevnte vitner om at Sjøgutten ikke alltid var like velkommen, med ærender som tvangsforretninger og utpanting. I forbindelse med utpanting så var det vanlig å ta robåter som vederlag for gjeld, og Sjøgutten kunne ha både seks og sju robåter på slep. I dag er den i privat eie, og et fartøy med stor verneverdi. Den har innvilget status som vernet fartøy av Riksantikvaren, som 1 av 239 fartøy som Riksantikvaren har tildelt denne statusen. Den representerer en type spesialfartøy som det er bevart svært få, om noen, av. Lokalt er den en båt som mange har et forhold til eller har hørt en historie om.

Sjøgutten trenger nå å gjennomgå en større restaurering. Vi håper å kunne bidra til at den restaureres og bevares for ettertiden, og at den kan benyttes til turer på fjorden for de som ønsker det. I den forbindelse så ønsker vi å samle inn fortellinger om Sjøgutten, spesielt fra tida som lensmannsbåt og fra krigsårene. Har du en fortelling som du ønsker å dele med oss, så send den på e-post til linda.spa@arran.no eller ta kontakt på mob 41322748. Gamle bilder er også av interesse.

Foto: Karin Amundsen

Kilder:
"Sjøgutten", Rapport fra restaureringen (Stiftelsen Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum 2000)
Sjøgutten, Rapport fra befaring (Nordnorsk Fartøyvernsenter 2013)
Informasjon om Sjøgutten fra nettsidene til Nordnorsk fartøyvernsenter: http://www.nnfa.no/?p=616
Fartøylista, Riksantikvaren: http://www.riksantikvaren.no/filestore/Fartylista2012.pdf


fredag 24. januar 2014

Vil du delta på workshop i digitale fortellinger?

Árran lulesamisk senter inviterer til to dagers workshop for å lage digitale fortellinger 13. og 14. februar 2014. Workshopen er tilpasset ulike målgrupper, som privatpersoner, lag og foreninger, bedrifter, museer/andre kulturinstitusjoner og kommuner/offentlig forvaltning. 

Workshopen er en del av prosjektet «Krigsminner i Nord-Salten som ledd i verdiskaping på kulturminneområdet». Gjennom prosjektet ønsker vi å formidle digitale fortellinger fra krigen, spesielt med utgangspunkt i krigsminner og lokale historier fra krigen. Målet er at flere skal se potensialet som ligger i digital formidling, og at vi skal fortsette å produsere digitale fortellinger i etterkant. Det blir en lærerik og inspirerende workshop!
 
Vi skal ha ferdige filmer til fredag 14. februar kl 15:00 deretter blir det visning og premierefest! Fortellingene skal publiseres på nettstedet Digitalt fortalt i løpet av kurset, de vil også bli lagt ut på bloggen vår. Kursholder er Kulturrådet ved Kristin Bolgård.

Praktisk informasjon
 
Tid:   Torsdag 13. februar kl 09:30 -16:30
            Fredag 14. februar kl 09:00-16:00 

Sted:   Árran lulesamisk senter, loftet

Påmelding: send e-post til lindavdspa@gmail.com eller ring / sms 41322748, så får du program for workshopen tilsendt pr e-post. Vi har begrenset antall plasser, så det er lurt å være tidlig ute.

Workshopen er gratis, men reise og eventuelt opphold må dekkes av den enkelte. Alle må ha med egen laptop, minnepinne og eventuelt kamera. Ta kontakt med oss i god tid før kurset dersom du har behov for å låne utstyr eller trenger teknisk bistand (laste ned programvare).

Kursskisse

Dag 1: Intro, historieutvikling, skriving og ferdigstilling av tekst

Dag 2
: Innlesing av lyd. Opplæring og bruk av programmene Movie maker/iMovie – redigering og Audacity. Opplæring i registrering på Digitalt fortalt. Premierefest.

Fullstendig program sendes pr e-post.