mandag 27. januar 2014

Fortellinger om M/K "Sjøgutten"?

Dette innlegget handler om M/K "Sjøgutten", som var lensmannsbåt i Tysfjord fra 1929 til 1967. Båten ble bygd på Hemnesberget i 1929, av Nils Johan Gabrielsen og sønnene Roald og Olav. Den ble solgt til "gammellensmannen" i Tysfjord, Johan Kokaas, og i hele 38 år ble den brukt av lensmannen i Tysfjord til ærender rundt om i fjorden. I krigsårene lå den stort sett i Kjøpsvikvågen, og de få gangene den var ute på oppdrag, så var den rekvirert av tyskerne. Etter årene som tjenestefartøy for lensmannen har den vært i privat eie. Dagens eier bidro til at den gjennomgikk en større restaurering rundt år 2000 (gjennomført av Nordnorsk Fartøyvernsenter), og har sørget for at både lærere med skoleklasser og turister fra inn og utland har fått en tur med denne historiske båten.

(foto: Nordnorsk Fartøyvernsenter)

Kjært barn har mange navn, og Sjøgutten ble på folkemunne kalt både "Kvithesten" og "Tysfjords skrekk". Sistnevnte vitner om at Sjøgutten ikke alltid var like velkommen, med ærender som tvangsforretninger og utpanting. I forbindelse med utpanting så var det vanlig å ta robåter som vederlag for gjeld, og Sjøgutten kunne ha både seks og sju robåter på slep. I dag er den i privat eie, og et fartøy med stor verneverdi. Den har innvilget status som vernet fartøy av Riksantikvaren, som 1 av 239 fartøy som Riksantikvaren har tildelt denne statusen. Den representerer en type spesialfartøy som det er bevart svært få, om noen, av. Lokalt er den en båt som mange har et forhold til eller har hørt en historie om.

Sjøgutten trenger nå å gjennomgå en større restaurering. Vi håper å kunne bidra til at den restaureres og bevares for ettertiden, og at den kan benyttes til turer på fjorden for de som ønsker det. I den forbindelse så ønsker vi å samle inn fortellinger om Sjøgutten, spesielt fra tida som lensmannsbåt og fra krigsårene. Har du en fortelling som du ønsker å dele med oss, så send den på e-post til linda.spa@arran.no eller ta kontakt på mob 41322748. Gamle bilder er også av interesse.

Foto: Karin Amundsen

Kilder:
"Sjøgutten", Rapport fra restaureringen (Stiftelsen Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum 2000)
Sjøgutten, Rapport fra befaring (Nordnorsk Fartøyvernsenter 2013)
Informasjon om Sjøgutten fra nettsidene til Nordnorsk fartøyvernsenter: http://www.nnfa.no/?p=616
Fartøylista, Riksantikvaren: http://www.riksantikvaren.no/filestore/Fartylista2012.pdf


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar