mandag 17. februar 2014

Vel gjennomført workshop i digitale fortellinger

Torsdag og fredag i forrige uke gjennomførte vi vår første workshop i digitale fortellinger på Árran . Det ble en svært lærerik og inspirerende workshop! Dyktige Kristin Bolgård fra Kulturrådet ledet oss igjennom workshopen, assistert av Beate Heide fra Sortland, som har publisert over 200 fortellinger på Digitalt fortalt. Så vi hadde de beste forutsetninger for å lykkes. Med ca 17 deltagere ble det travle dager, og vi rakk så vidt vår egen premiere! Vi er svært fornøyde med sammensetningen av kursdeltagerne, en god blanding av privatpersoner, museer og offentlig forvaltning. Vi legger ut link til de fortellingene som ligger ute på Digitalt fortalt i eget innlegg.

Bildetekst: Kristin Bolgård var en kunnskapsrik og engasjert kursholder. Vi har nå sett potensialet som ligger i formidling på Digitalt fortalt, og fått den kunnskapen vi trenger for å publisere fortellinger selv.

Bildetekst: Diskusjoner og tilbakemeldinger er en viktig del av det å utvikle en god historie.

Bildetekst: Prosjektleder Linda sto for scanning av gamle bilder for de som hadde behov for det.

Bildetekst: Det nærmer seg premiere. Overraskende mange deltagere en fredag ettermiddag. Digitale fortellinger er noe som engasjerer! Til og med barnehagen kom innom, tidlig krøkes....

Bildetekst: Filmen om Bååstede - tilbakeføring av samisk kulturarv, produsert av Sissel Ann Mikkelsen og Siri Wernberg, Sametinget.


Vi kommer til å følge opp workshopen og ha fokus på digital formidling fremover. Målet vårt er å publisere 1 film på Digitalt fortalt i måneden med temaer knyttet til krigsminneprosjektet. Vi vil også inspirere de som deltok på workshopen til å komme med flere fortellinger. Vi planlegger også en større satsing på digitale fortellinger gjennom et arrangement i april / mai, så følg med!

Alle foto: Lis-Mari Hjortfors, Árran lulesamisk senter


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar