onsdag 26. februar 2014

World War II Heritage - studietur til Nederland

Denne uka reiser vi på studietur til Nederland for å lære mer om prosjektet "World War II Heritage", som er et grenseoverskridende EU-prosjekt med 10 ulike institusjoner involvert (les mer om samarbeidspartnerne her).

Gun at the Raversijde domain (Foto: WW2 Heritage)
 
WW2 Heritage-prosjektet har fokus på innsamling, dokumentasjon og formidling krigsminner og krigshistorie knyttet til andre verdenskrig. Innsamling av tradisjonsmateriale i form av intervju av tidsvitner og registrering av krigsminner står sentralt. Disse aktivitetene legger grunnlaget for å tilgjengeliggjøre kulturminner og krigshistorie for allmennheten. Prosjektet skal også utarbeide informasjonshefter til turister, og skal utvikle utdanningsprogrammer til skolebruk og nettundervisning. En annen sentral del av prosjektet er verdiskaping rettet mot turisme, gjennom å utvikle et nettverk av WWII Heritage-steder og markedsføre disse som turistmål. Interaktiv formidling står sentralt, som utvikling av apper som kan benyttes av turister. Dette er bare et kort og generelt sammendrag av aktivitetene i prosjektet, les mer om alle aktivitetene her.

Park Toorenvliedt in Middelburg (Foto: WW2 Heritage)

WW2-prosjektet har mange av de samme aktivitetene og målene som "Krigsminner i Nord-Salten...", og vi ser et stort læringspotensiale i å delta på denne studieturen. Det skal også bli interessant å få muligheten til å se krigsminner og krigshistorie i et litt større perspektiv. Vi ser også viktigheten av å etablere nettverk utover landegrensene, noe som vil komme oss til nytte senere i prosjektet.

Vi reiser sammen med andre prosjekter fra Norge som arbeider med verdiskaping med utgangspunkt i krigsminner og krigshistorie, deriblant Vest-Agder fylkeskommunes verdiskapingsprosjekt "Festung Lista" og Troms fylkeskommunes verdiskapingsprosjekt "Krigsminnelandskap Troms 1940-1995".

Vi kommer tilbake med reisebrev og bilder etter hjemkomsten, slik at også dere skal få et innblikk i hva vi har sett og lært og hva som kom ut av turen.

 

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar