torsdag 12. juni 2014

Verdiskapingsprosjektet i media fra 9. mai til 6. juni

Lokalavisa NordSalten 9. mai 2014:
 
Artikkel i Lokalavisa NordSalten 23. mai 2014:Artikkel i Fremover 3. juni 2014:
 
 Artikkel i Lokalavisa NordSalten 6. juni 2014:


 
I tillegg til dette så har Kulturrådet vært på P2 et par ganger og fortalt om kampanjen "Krigshistoriens sorte hull", som vi har vært så heldige å få ta del i sammen med Nord-Troms Museum. Kulturrådet har også lagd flere artikler på egne nettsider om kampanjen, blant annet er flere av fortellingene produsert på Árran trukket frem i en artikkel, den kan leses her. Å komme i media er ikke et mål i seg selv, men det viser at det vi jobber med er av interesse for et større publikum. Og det er nettopp det vi ønsker med verdiskapingsprosjektet, å vise at krigsminner og krigshistorie er av stor verdi for oss, og at vi gjennom å registrere krigsminner og lage digitale fortellinger tar vare og aktiviserer en viktig del av vår kulturarv!
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar