torsdag 22. mai 2014

Vellykket historiekveld i Kjøpsvik 15. mai

 
I forrige uke deltok vi på historiekveld i Kjøpsvik, som Tysfjord historielag arrangerte. Det ble en svært vellykket kveld, med fullt hus! Det er veldig artig at krigshistorien trekker så mange folk, det er tydeligvis et tema som engasjerer.

Sverre Nordås deltok med et innlegg om krigshistorien på Drag, en kunnskapsrik mann med mange historier å fortelle, og en koffert full av bilder og annet materiale fra krigens dager. Vi føler oss heldige som får anledning til å lære av lokale kunnskapsbærere. Selv hadde vi et innlegg om prosjektet vårt, og viste en film om de krigsminnene vi har registrert i Tysfjord. Denne vil snart være å finne på Digitalt fortalt, i en noe redigert form (søk på "Tysfjord", så finner dere den). Andre som hadde ordet:

Bildetekst: Leder i lokalhistorielaget, Ulf Smines, ønsket de mange fremmøtte velkommen!

Bildetekst: Leif Storjord fra Kjøpsvik fortalte om egne opplevelser fra krigens dager. Håper vi får anledning til å høre mer en dag, å høre tidsvitner fortelle om sine opplevelser fra krigen er ikke noe man får oppleve hver dag!
 
Bildetekst: Ernst Skogvold fra Kjøpsvik fortalte også om egne opplevelser, blant annet fra arbeidet som fulgte etter frigjøringen. Her med et bilde fra en av fangeleirene på Drag.
 
Bildetekst: Arne Håkon Thomassen fortalte om boka som han har skrevet sammen med Geir Brenden: "Hitlers norske skijegere...". Thomassen er for øvrig involvert i krigsminneprosjektet vårt, som medlem av referansegruppa gjennom sin stilling i Sametinget.
 
Bildetekst: Mange interesserte tilhørere. Vi håper at historielaget tar initiativet til flere slike kvelder, vi trenger å lære mer, og særlig det å høre tidsvitner fortelle er gull verdt!
 
 
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar