onsdag 13. november 2013

Måskåsjgammen - et samisk kulturminne med en viktig plass i historien om flyktningetrafikken

I skrivende stund jobber vi med kulturminneløypa som skal strekke seg fra Hellemobotn til svenskegrensa, langs den eksisterende vandringsleden. Som tidligere nevnt så skal vi tilrettelegge krigsminnene i dette området, slik at de blir en del av leden mot Sverige.Vårt hovedfokus er på norsk side, men også på andre siden av grensa finnes kulturminner med stort formidlingspotensial.

Like ved grensa, ca 6 km inn i Sverige, ligger Måskåsjgammen (på svensk kalt Rautokåtan). Gammen er en del av et samisk kulturlandskap. Den ble satt opp av reinsamene fra Sirkas sameby i 1942, og er senere også brukt som jaktgamme for den samiske befolkningen i Hellemofjorden. Gammen kom til å bli svært viktig for flyktningetrafikken i området, ettersom de fleste flyktningene ble loset hit. Det finnes mange fortellinger der Måskåsjgammen har en sentral plass.

 


Gammen er et viktig kulturminne med stor verneverdi. Dessverre er den i dårlig forfatning, og restaurering er nødvendig om den ikke skal gå tapt. Vi håper å få til et samarbeid med aktørne på svensk side, slik at gammen kan bevares for ettertiden.

Kilder:  
Intervju Mikal Urheim 2013

Foto:
Oddmund Andersen, Árran lulesamisk senter

1 kommentar:

  1. Hi! I am interested in visiting Måskåsjgammen. The last time I was in the area was in September 2013. I was coming from Vájsáluokta and hiking to Vuodnabahta. I didn't find Måskåsjgammen, but I didn't know where to look very well. Has anything changed since 2013? Is there today an indication along the trail of where Måskåsjgammen is located, or otherwise would you have the coordinates?

    SvarSlett